Zasady Rezerwacji

1. Rezerwacja jest umową której wykonanie zabezpieczone jest opłatą rezerwacyjną.

2. Przed dokonaniem rezerwacji należy:
- zapoznać się z Zasadami Rezerwacji oraz Regulaminem pobytu
- uzgodnić dokładny termin pobytu z podaniem ilości osób.

3. Dokonanie opłaty rezerwacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją Zasad Rezerwacji oraz Regulaminem pobytu. 

4. Po otrzymaniu wstępnego potwierdzenia rezerwacji, klient zobowiązany jest dokonać opłaty rezerwacyjnej w uzgodnionej kwocie w ciągu 3 dni. 
Wpłata dokonywana na konto:

Apartament Sun Hill
02 1090 1795 0000 0001 2029 9763
Tytuł wpłaty - Imię i Nazwisko osoby rezerwującej


5. W dniu przyjazdu pobierana jest od Wynajmującego kaucja w wysokości 200 PLN, która zwracana jest w dniu wyjazdu po zdaniu Apartamentu.

6. Opłata za pobyt, pozostała do zapłaty po uwzględnieniu opłaty rezerwacyjnej, dokonywana jest gotówką najpóźniej w dniu przyjazdu. 

7. Uzgodnienia powyższe są wiążące dla obu stron i nie mogą być zmieniane bez uzgodnienia z drugą stroną pod rygorem nieważności rezerwacji.

8. W przypadku rezygnacji z pobytu opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, ale stanowi zadośćuczynienie za utracone korzyści z tytułu niewykorzystanego noclegu.

9. W przypadku rezygnacji z pobytu wcześniej niż 30 dni przed datą przyjazdu istnieje możliwość wykorzystania opłaty rezerwacyjnej w ciągu  1 roku od daty rezygnacji.

10. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy rezerwacji.

Zobacz także: Regulamin pobytu